top of page

Ada Markuszewicz

Junior Associate

 

Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów z sektora farmaceutycznego, w szczególności sporządzaniem i opiniowaniem umów, doradztwem w zakresie wyrobów medycznych oraz kwestiami regulacyjnymi. Posiada doświadczenie w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach administracyjnych przed WIF i GIF.

Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią TJSP zdobywała doświadczenie w działach procesowych międzynarodowych kancelarii prawnych oraz w poradni świadczącej pomoc prawną pro bono.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz stypendystka Albert-Ludwigs-Universität we Freiburgu. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia na rok 2019/2020. Laureatka licznych międzynarodowych konkursów z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.

ada.markuszewicz@tjsp.pl

Ada Markuszewicz_146142.jpg
bottom of page