top of page

Agnieszka Herman

Senior Associate

 

Specjalizuje się w doradztwie dla przedsiębiorców z branży medycznej i farmaceutycznej oraz w kompleksowym doradztwie dla inwestorów z branży gospodarowania odpadami.

Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną przedsiębiorców, doradztwem z zakresu prawa zamówień publicznych oraz wsparciem inwestorów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

W ramach kilkuletniej praktyki w kancelariach prawnych zdobyła doświadczenie z zakresu postępowania cywilnego i administracyjnego. Wielokrotna stypendystka Rektora UMCS w Lublinie dla najlepszych studentów (2015, 2016, 2017). Współautorka monografii z zakresu prawa rodzinnego (2017), laureatka I miejsca w XLVI Środowiskowym Konkursie Krasomówczym organizowanym przez UMCS w Lublinie (2018) oraz finalistka XXII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej w Poznaniu (2018).

 

Agnieszka Herman jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz uczestniczką studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

agnieszka.herman@tjsp.pl

Agnieszka Herman
bottom of page