top of page

dr Leszek Borkowski

Konsultant ds. medycznych

Dr nauk farm. Leszek Borkowski  jest specjalistą II º z Analizy Leków i specjalistą I⁰ z Analizy Farmaceutycznej. Były Prezes Urzędu Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Były Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu Uczelni Warszawskiej im Marii Skłodowskiej-Curie, Prof. nadzwyczajny mianowany na podstawie uchwały Senatu Uczelni. Powołany do Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.
 

Niezależny ekspert w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. Doradca  z ramienia Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z Londynu,  pracujący na rzecz Ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia w zakresie produktów leczniczych i wyrobów medycznych.


Jedyny w zespole farmaceuta farmakolog będący członkiem  „Inicjatywy Nauka Przeciw Pandemii” -  grupy naukowców określających sposoby walki z pandemią, metody jej wykrywania i zwalczania produktami leczniczymi.

leszek-borkowski-2-1280x578_2x.jpg
bottom of page