top of page

Ochrona środowiska

Knowledge. Quality. Engagement.

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne związane z ochroną środowiska,  zarówno na poziomie wsparcia regulacyjnego, jak i reprezentowana w postępowaniach administracyjnych i sporach sądowych.

Legitymujemy się szczególnie szerokim doświadczeniem z zakresu gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej.

How can we help you?

  • Kompleksowe doradztwo prawne związane z ochroną środowiska,  

  • Wsparcie regulacyjne w obszarze gospodarki odpadami

  • Wsparcie regulacyjne w obszarze gospodarki wodno-ściekowej

  •  Reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sporach sądowych..

Sample projects

bottom of page