top of page

Marta Grys

Junior Associate

Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa medycznego, farmaceutycznego i żywnościowego. Zapewnia również pomoc prawnikom zajmującym się prawem zamówień publicznych, przygotowując w tym zakresie m.in. oceny przetargowe.

Obroniła pracę magisterską na temat: „Obowiązkowe szczepienia ochronne wśród dzieci i młodzieży”, kończąc studia magisterskie z wynikiem bardzo dobrym.

W trakcie studiów pracowała w kancelariach specjalizujących się głównie w prawie cywilnym, prawie spółek handlowych, a także zajmujących się kwestiami legalizacji pobytu cudzoziemców. Świadczyła również pomoc prawną pro bono w ramach praktyk w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Marta Grys jest absolwentką WPiA UW oraz Centrum Prawa Brytyjskiego we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge. Obecnie uczęszcza na studia podyplomowe: „Prawo medyczne i farmaceutyczne” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

marta.grys@tjsp.pl

Marta Grys_145743.jpg
bottom of page