top of page

Patrycja Szyszka

Associate

świadczy bieżącą obsługę prawną dla podmiotów z branż regulowanych.

Doradza w kwestiach związanych z produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, w szczególności w zakresie marketingu, odpowiedzialności produktowej, badań klinicznych i zamówień publicznych. Reprezentuje organizacje branżowe w procesie legislacyjnym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w zespole life sciences największej polskiej kancelarii prawnej. Z kancelarią TJSP związana od 2019 r.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w sektorze farmaceutycznym na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W trakcie studiów odbywała praktyki w Centrum Praktyk Sądowych przy Studenckiej Poradni Prawnej i uczestniczyła w Jesiennej Szkole Prawa Medycznego zorganizowanej przez Wydział Prawa we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Ukończyła certyfikowany kurs Strategic management with the essentials of leadership.

patrycja.szyszka@tjsp.pl

Patrycja Szyszka_145396,2.jpg
bottom of page