top of page

Placówki i e-health

Medical Products.jpg

Wiedza. Jakość. Zaangażowanie.

Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne dla podmiotów leczniczych, w tym we wszelkich kwestiach dotyczących telemedycyny i e-usług.

Jak możemy Ci pomóc?

Podmioty lecznicze

 • Bieżąca obsługa prawna (kwestie korporacyjne, pracownicze).

 • Opracowywanie projektów umów i procedur.

 • Informowanie o świadczonych usługach i działania promocyjne.

Lekarze, farmaceuci i inne zawody medyczne

 • Reprezentowanie w postępowaniach karnych, dyscyplinarnych i cywilnych.

 • Obsługa prowadzonej działalności gospodarczej.

 • Doradztwo w zakresie kontraktów lekarskich.

Finansowanie

 • Doradztwo dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych.

 • Doradztwo w zakresie finansowania świadczeń ze środków publicznych.

 • Spory z NFZ.

Prawa pacjenta

 • Szkolenia z zakresu praw pacjentów.

 • Bieżąca obsługa organizacji pacjenckich.

Nowe technologie w medycynie

 • Telemedycyna.

 • Informatyzacja służby zdrowia.

Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia

 • Wdrożenie systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO.

 • Audyt i szkolenia.

Zamówienia publiczne

 • Doradztwo w zakresie zamówień publicznych dla zamawiających.

 • Ocena dokumentacji przetargowej.

 • Reprezentowanie w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 • Przygotowywanie opinii, analiz oraz raportów regulacyjnych.

bottom of page