top of page

Rzecz o wyrobach: zmiany w projekcie UWM po pracach podkomisji [materiał do pobrania]

W maju 2017 r. ogłoszone zostały dwie nowe regulacje UE – rozporządzenie 2017/745/EU dot. wyrobów medycznych (MDR) oraz 2017/746/EU dot. wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR). Pierwsze z nich w zasadniczym zakresie jest stosowane od 26.05.2021 r. Początek stosowania drugiego zaplanowano na 26.05.2022 r.


Wciąż trwają prace nad rządowym projektem ustawy o wyrobach medycznych, który ma dostosować prawo krajowe do rozporządzeń UE. Prace uległy wydłużeniu z uwagi na odroczenie stosowania ww. rozporządzeń oraz pandemię COVID-19. Wygląda na to, że ostatecznie rynek wyrobów medycznych doczeka się zapowiadanej regulacji.


19 oraz 27 stycznia 2022 r. odbyły się kolejne posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu, w trakcie których przegłosowano istotne poprawki do projektu. Zmiany te opisujemy w podsumowaniu, które możesz pobrać poniżej.2022.02.01 Alert prawny - dotyczący projektu ustawy o wyrobach medycznych
.pdf
Pobierz PDF • 276KB***
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page