top of page

Krok w stronę normalizacji stosowania "Apteki dla Aptekarza"

Naczelny Sąd Administracyjny wydał dwa orzeczenia w sprawie stosowania przepisów tzw. „Aptek dla Aptekarza” dotyczących zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydanych przed wejściem w życie nowelizacji Prawa farmaceutycznego.


NSA poparł wnioskodawcę spółkę farmaceutyczną oraz PharmaNET, podkreślając, że art. 99 sek. 4 Prawa farmaceutycznego w brzmieniu nadanym przez ADA nie stoi na przeszkodzie zmianie zezwolenia aptecznego wydanego przed wejściem w życie nowelizacji, w sytuacji, gdy „niefarmaceuci” przystąpili do spółki w okresie jej obowiązywania. NSA uznał, że zostało to określone w przepisach intertemporalnych (art. 2 ust. 2 ADA).


Orzeczenia są przełomowe – po raz pierwszy Naczelny Sąd Administracyjny wydał opinię merytoryczną w sprawie zastosowania ADA do starych zezwoleń. PharmaNET reprezentowana przez adwokatów Marcina Tomasika i Filipa Gołbę od początku uczestniczyła w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page