top of page

Komisja Europejska skarży zakaz reklamy aptek do TSUE

Nasze zaangażowanie w obronę praw pacjenta do informacji przyniosło efekt📣


Komisja Europejska skierowała do TSUE skargę przeciwko polskiemu zakazowi reklamy aptek. W obecnej formie zakaz prawie całkowicie uniemożliwia komunikację apteki z pacjentem, w tym informowanie o dostępności produktów, udogodnieniach, usługach farmaceutycznych czy wprowadzanej opiece farmaceutycznej. To co jest standardem w innych państwach UE, w Polsce jest kwestionowane. Podstawą skargi jest niezgodność art. 94a Prawa farmaceutycznego z dyrektywą o handlu elektronicznym oraz art. 49 i 56 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Prawnicy Kancelarii TJSP byli czynnie zaangażowani w postępowanie przed Komisją, reprezentując podmioty wnioskujące do Komisji. Postępowanie zakończyło się złożeniem skargi do Trybunału z uwagi na obowiązywanie w Polsce niezgodnego z prawem europejskim i anty-pacjenckiego przepisu.

Comments


bottom of page