top of page

Lekcje z pandemii. Jak regulacje apteczne mogą wspierać polskich pacjentów

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, partner naszej Kancelarii, adwokat Marcin Tomasik, poprowadził panel „Lekcje z pandemii. Jak regulacje apteczne mogą wspierać polskich pacjentów”. Partnerem merytorycznym panelu było Biuro Rzecznika MŚP.


Ważne wypowiedzi, w tym m.in. Głównego Inspektora Farmaceutycznego – Pani Minister Ewy Krajewskiej oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Pana Ministra Macieja Miłkowskiego na temat rozwoju opieki farmaceutycznej i kolejnych usług, które mają być dostępne dla pacjentów w aptekach, recepty kontynuowanej, rejestru aptek oraz pionizacji Inspekcji. Dyskutowano o stabilności i przewidywalności stosowania prawa, informowaniu o świadczonych usługach oraz potrzebie włączenia aptek do systemu opieki koordynowanej.


Dziękujemy wszystkim Panelistom i Uczestnikom za udział!Comments


bottom of page