top of page

Okrągły stół branży aptecznej w Brukseli

Adwokat z Kancelarii Tomasik Jaworski Sp. p. - Filip Gołba wziął udział w okrągłym stole branży aptecznej, zorganizowanym w Europarlamencie przez europosłankę Elżbietę Łukacijewską, we współpracy ze Związkiem Pracodawców Aptecznych PharmaNET oraz Przedstawicielstwem Konfederacji Lewiatan w Brukseli. W spotkaniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele branży, europosłowie: Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz, Adam Jarubas oraz Kosma Złotowski, a także Przewodniczący EFPC.


Tematyką spotkania było potencjalne miejsce aptek w programie EU4Health, ich rola podczas pandemii COVID19, a także możliwości rozwoju usług i opieki farmaceutycznej w obecnym otoczeniu regulacyjnym. Uczestnicy zwrócili uwagę, że w trakcie pandemii apteki były cały czas otwarte, będąc miejscem, w którym pacjenci najszybciej mogli uzyskać potrzebne informacje. Dyskutowano także o szansie jaką może być EU4Health oraz o przełomie jaki nastąpił w ostatnich latach w roli pełnionej przez apteki. Filip Gołba omówił wynikające z obecnych przepisów ograniczenia dla tej nowej roli oraz rozwoju usług i opieki farmaceutycznej.


Comments


bottom of page