top of page

Ukraina: rozwiązania opracowane przez konsorcjum EBOR z udziałem TJSP w nowej ustawie o lekach

28 lipca 2022 r. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ostatecznie długo wyczekiwaną, nową ustawę o produktach leczniczych.


Od kilku lat konsorcjum zainicjowane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i kierowane przez Tomasik Jaworski Sp. p. doradzało władzom ukraińskim w reformie systemu rejestracji leków i prawa farmaceutycznego i opracowywało propozycje rozwiązań legislacyjnych. Celem prac konsorcjum było przygotowanie nowych, zgodnych z prawem europejskim regulacji dotyczących leków w kilku kluczowych obszarach obejmujących między innymi procedury dopuszczenia do obrotu, kontrolę jakości, nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii, badania kliniczne, czy też rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie fałszowaniu leków. Wiele przepisów opracowanych wówczas przez konsorcjum znalazło się w uchwalonej ustawie.


Nasz zespół składający się z Tomasza Jaworskiego, Marcina Tomasika, Bartłomieja Sasina, Filipa Gołby i naszego konsultanta farmaceutycznego prof. Leszka Borkowskiego pracował nad projektem wraz z naszymi kolegami z Kijowa: Borysem Danevychem, Artemem Grudininem, Anastasiią Filipiuk, Anastasiią Maistruk oraz Julią Czerniawską,


W trakcie prac mogliśmy liczyć na nieocenioną pomoc i wsparcie przedstawicieli EBOR, w szczególności Florence Bachelard-Bakal, Svitlany Khandazhevskiej, Natalki Nazarovets, Evgenii Radomskiej, Olany Gordiyenko i Olhy Pankiv, a także przedstawicieli biznesu i lokalnych organizacji branżowych.


Dziękujemy im za owocną współpracę i wyrażamy nadzieję, że nowe prawo przyniesie korzyści ukraińskiemu rynkowi leków i ułatwi proces integracji Ukrainy z Unią Europejską.


Comments


bottom of page