top of page

Apteki

Wiedza. Jakość. Zaangażowanie.

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne dla podmiotów prowadzących placówki apteczne lub działających na rynku aptecznym.

Jak możemy Ci pomóc?

Prowadzenie działalności aptecznej

 • doradztwo w zakresie uzyskania, zmiany lub cofnięcia zezwolenia

 • doradztwo strategiczne w zakresie ograniczeń własnościowych lub ilościowych na rynku aptecznym

 • doradztwo w zakresie prowadzenia apteki internetowej

 • doradztwo w zakresie zakazu reklamy aptek

 • doradztwo w zakresie ZSMOPL oraz NMVO

 • wsparcie prawne w zakresie sprzedaży wysyłkowej i dobrej praktyki dystrybucji produktów leczniczych

 • opracowywanie projektów umów

 • bieżąca obsługa prawna (kwestie korporacyjne, pracownicze)


Relacje z organami administracji i spory sądowe

 • reprezentacja w postępowaniach przed MZ, Inspekcją Farmaceutyczną, Inspekcją Sanitarną lub innymi organami w sprawach dotyczących m.in.:

 • uzyskiwania lub utrzymywania ważności pozwoleń lub zezwoleń

 • prowadzonych aktywności komunikacyjnych (zakaz reklamy aptek)

 • reprezentacja interesariuszy w rozmowach z decydentami


Legislacja

 • reprezentowanie organizacji branżowych w procesie legislacyjnym

 • monitoring legislacyjny

 • tworzenie raportów oraz propozycji legislacyjnych

Przykładowe projekty

bottom of page