top of page

Monitoring legislacyjny

Knowledge. Quality. Engagement.

Oferujemy bieżący monitoring zmian legislacyjnych, które mogą mieć wpływ  na działalność firmy.  Zapewniamy również kompleksowe wsparcie regulacyjne w związku z procesem legislacyjnym.

How can we help you?

  • Monitoring legislacyjny stricte dostosowany do zakresu działalności firmy

  • Tworzenie raportów regulacyjnych

  • Przygotowywanie kompleksowych propozycji legislacyjnych

  • Reprezentowanie organizacji branżowych w procesie legislacyjnym

  • Ocena skutków regulacji

Sample projects

bottom of page