top of page

Placówki i e-health

Knowledge. Quality. Engagement.

Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne dla podmiotów leczniczych, w tym we wszelkich kwestiach dotyczących telemedycyny i e-usług.

How can we help you?

Podmioty lecznicze

 • bieżąca obsługa prawna (kwestie korporacyjne, pracownicze)

 • opracowywanie projektów umów i procedur

 • informowanie o świadczonych usługach i działania promocyjne


Lekarze, pielęgniarki i inne zawody medyczne

 • reprezentowanie w postępowaniach karnych, dyscyplinarnych i cywilnych

 • obsługa prowadzonej działalności gospodarczej

 • doradztwo w zakresie kontraktów lekarskich


Finansowanie

 • doradztwo dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych

 • doradztwo w zakresie finansowania świadczeń ze środków publicznych

 • spory z NFZ


Prawa pacjenta

 • szkolenia z zakresu praw pacjentów

 • bieżąca obsługa organizacji pacjenckich


Nowe technologie w medycynie

 • telemedycyna

 • informatyzacja służby zdrowia


Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia

 • wdrożenie systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO

 • audyt i szkolenia


Zamówienia publiczne

 • doradztwo w zakresie zamówień publicznych dla zamawiających,

 • ocena dokumentacji przetargowej

 • reprezentowanie w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą

 • przygotowywanie opinii, analiz oraz raportów regulacyjnych.

Sample projects

bottom of page