top of page

dr Filip Gołba

Senior Associate

 

Adwokat, zajmuje się doradztwem na rzecz podmiotów należących do branż regulowanych, przede wszystkim wyrobów medycznych, farmaceutycznej oraz aptecznej, a także postępowaniami spornymi.

Doradza w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstw, zarówno w związku z ogólnymi wymogami prawa gospodarczego, jak i specyficznymi regulacjami sektorowymi.

Zajmował się także pracą akademicką: uczył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, brał udział w projektach badawczych realizowanych w Katedrze Teorii Prawa oraz Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ, finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Jego rozprawa doktorska z zakresu filozofii prawa dotycząca wykładni i uzasadnienia została nagrodzona w konkursie European Award for Legal Theory w 2020 r.

Ukończył WPiA UJ, a w jego ramach również Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną we współpracy z Columbus School of Law The Catholic University of America w Waszyngtonie. Studiował też prawo na University of Aberdeen oraz filozofię w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ.

filip.golba@tjsp.pl

Filip Gołba_145964.jpg
bottom of page