top of page

Kosmetyki

Kosmetyki

Wiedza. Jakość. Zaangażowanie.

Podmiotom działającym na rynku kosmetycznym pomagamy w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów na każdym etapie działalności, od regulacji dotyczących wytwarzania, dystrybucji, prezentacji i reklamy, do relacji z organami nadzoru, konkurentami i konsumentami.

Jak możemy Ci pomóc?

 

Właściwa kwalifikacja prawna

 • Produkty z pogranicza (borderline products).

 • Kosmetyk vs lek / wyrób medyczny.

 • Marki parasolowe (umbrella branding).

Etykietowanie i prezentacja

 • Zgodność oznakowania z przepisami prawa.

 • Ryzyko wprowadzenia konsumenta w błąd.

 • Deklaracje marketingowe.

 • Oświadczenia o produktach kosmetycznych.

Marketing

 • Kompleksowe wsparcie prawne w prowadzeniu kampanii reklamowych.

 • Ocena prawna materiałów marketingowych.

 • Opracowywanie projektów umów z usługodawcami, wsparcie w negocjacjach.

 • Doradztwo w zakresie umbrella branding.

 • Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych.

Dystrybucja

 • Odpowiedzialność producenta, importera, dystrybutora.

 • Przygotowanie i negocjacja umów dystrybucyjnych, agencyjnych, licencyjnych i innych umów handlowych.

 • Doradztwo w zakresie polityki cenowej, rabatowej i programów lojalnościowych.

Relacje z organami kontroli i nadzoru

 • Reprezentowanie w postępowaniach przed Inspekcją Sanitarną, UOKIK  i innymi organami w urzędowych postępowaniach dotyczących:

  • prawidłowości etykietowania oraz przekazu marketingowego,

  • wycofania produktu z rynku i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny,

  • nadużycia pozycji dominującej lub prowadzenia działalności kartelowej,

  • stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych lub praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Relacje z konkurentami i konsumentami

 • Spory z konkurentami:

  • w zakresie naruszenia praw z znaków towarowych lub innych praw na dobrach niematerialnych,

  • w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji,

  • w zakresie nieuprawnionego naśladownictwa produktów,

  • w zakresie kodeksów branżowych.

 • Spory z konsumentami.

 • Zarządzanie reklamacjami konsumenckimi i roszczeniami odszkodowawczymi.

 • Prowadzenie postępowań w przedmiocie odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

 • Ochrona dóbr osobistych.

 • Zarządzenie sytuacjami kryzysowymi.

Legislacja

 • Reprezentowanie organizacji branżowych w procesie legislacyjnym.

 • Monitoring legislacyjny.

 • Tworzenie raportów oraz propozycji stanowisk.

bottom of page