top of page

Krystian Piecychna

Legal Assistant

 

Student IV roku na WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii TJSP zdobył doświadczenie w zakresie prawa administracyjnego oraz dziennikarstwa prawnego. 

Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa farmaceutycznego, medycznego oraz nowych technologii. Wspiera zespół prawników w bieżącej obsłudze podmiotów z sektora farmaceutycznego w ramach m.in. monitoringu legislacyjnego, przygotowywaniu analiz. Jest członkiem Koła Naukowego Prawa Medycznego i Farmaceutycznego UKSW. 

Zwycięzca drugiej edycji konkursu dla młodych przedsiębiorców „Herosi na Starcie” oraz absolwent 5. edycji Akademii Liderów.

 
krystian.piecychna@tjsp.pl

K.Piecychna.jpg
bottom of page