top of page

Łukasz Bujok

Legal Assistant

 

Zajmuje się wsparciem prawników w bieżącej obsłudze podmiotów z sektora farmaceutycznego.  Wspiera prawników kancelarii w przygotowywaniu analiz z zakresu prawa farmaceutycznego, wyrobów medycznych, gospodarczego i regulacji szczegółowych.

Był zaangażowany w projekty związane z monitoringiem legislacyjnym, zagadnieniami z prawa zamówień publicznych (m.in. przygotowywanie ocen postepowania przetargowego) oraz prawa żywnościowego.

Student IV roku na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach działalności wolontariackiej świadczy pomoc prawną w Klinice prawa w sekcji cywilnej medycznej oraz w organizacji pozarządowej Fundacja Academia Iuris.
 

 lukasz.bujok@tjsp.pl

TJSPjhhh2847.jpg
bottom of page