top of page

Wygrana w sprawach 1%

Pod koniec kwietnia 2022 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym wypowiedział się on merytorycznie na temat dopuszczalności cofania przez Inspekcję Farmaceutyczną zezwoleń na prowadzenie aptek z uwagi na przekroczenie progu 1%.

NSA jednoznacznie uznał, że nie ma podstaw do takiego cofnięcia i uchylił orzeczenie sądu pierwszej instancji oraz decyzje GIF i WIF.


W ustnym uzasadnieniu podzielił kluczowe elementy stanowiska pełnomocników Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET m.in co do konieczności ścisłej wykładni przepisów o 1%, wprost zgodził się w tym zakresie z dominującą linią orzeczniczą złożoną z 12 wyroków uchylających decyzje odmawiające zmiany zezwoleń po przejęciach oraz wskazał, że wykładając art. 37ap PF, nie można pomijać art. 103 PF, który precyzyjniej reguluje cofanie zezwoleń i nie przewiduje ich cofania z powodu przekroczenia progu 1%.

Oprócz spółki aptecznej i PharmaNET, reprezentowanego przez adwokatów Marcina Tomasika i Filipa Gołbę, w postępowaniu uczestniczyli również GIF, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, prokurator oraz 3 inne organizacje społeczne.Kommentarer


Kommentarer er slået fra.
bottom of page