top of page

O opiece farmaceutycznej na konferencji EFPC w Warszawie

19 października EFPC - Europejska Federacja Sieci Aptecznych zorganizowała w Warszawie międzynarodową konferencję "Opieka farmaceutyczna - jakie są bariery rozwoju aptek?" Wydarzenie zgromadziło szerokie grono przedstawicieli biznesu, nauki i władz publicznych związanych z systemem ochrony zdrowia.


Partner #TJSP, Marcin Tomasik, wygłosił wystąpienie pt. „Polska Apteka: na drodze do pełnoprawnego uczestnika systemu opieki zdrowotnej”. Uczestniczył również w panelu dyskusyjnym na temat implikacji regulacji prawnych dla jakości opieki w aptekach i ich sytuacji ekonomicznej.


Zwieńczeniem wydarzenia było podpisanie przez przedstawicieli branży aptecznej apelu do Przewodniczącej Komisji Europejskiej o włączenie aptek do programu EU4health.

bottom of page