top of page

Żywność i suplementy

Wiedza. Jakość. Zaangażowanie.

Podmiotom działającym na rynku spożywczym pomagamy w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów na każdym etapie działalności, od regulacji dotyczących wytwarzania, dystrybucji, prezentacji i reklamy, do relacji z organami nadzoru, konkurentami i konsumentami.

Jak możemy Ci pomóc?

Wytwarzanie/Bezpieczeństwo i jakość żywności

 • dobra praktyka produkcyjna (GMP)

 • materiały do kontaktu z żywnością (opakowania)

 • skład żywności

 • wzbogacanie żywności

 • zanieczyszczenie produktów spożywczych


Właściwa kwalifikacja prawna

 • produkty z pogranicza (borderline products)

 • suplementy diety

 • preparaty do początkowego żywienia niemowląt i preparaty do dalszego żywienia niemowląt

 • produkty zbożowe przetworzone i inna żywność dla dzieci

 • żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

 • środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała,

 • marki parasolowe (umbrella branding)

Etykietowanie i prezentacja

 • zgodność oznakowania z przepisami prawa

 • ryzyko wprowadzenia konsumenta w błąd

 • oświadczenia żywieniowe

 • oświadczenia zdrowotne


Marketing

 • kompleksowe wsparcie prawne w prowadzeniu kampanii reklamowych

 • ocena prawna materiałów marketingowych

 • opracowywanie projektów umów z usługodawcami, wsparcie w negocjacjach

 • doradztwo w zakresie umbrella branding

 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych


Dystrybucja

 • odpowiedzialność producenta, importera, dystrybutora

 • przygotowanie i negocjacja umów dystrybucyjnych, agencyjnych, licencyjnych i innych umów handlowych

 • doradztwo w zakresie polityki cenowej, rabatowej i programów lojalnościowych


Relacje z organami kontroli i nadzoru

 • reprezentowanie w postępowaniach przed Inspekcją Sanitarną, IJHARS, IH, , Inspekcją Weterynaryjną i UOKIK w urzędowych postępowaniach dotyczących:
  prawidłowości etykietowania oraz przekazu marketingowego,
  zafałszowania produktu,
  wycofania produktu z rynku i odpowiedzialności za produkt sfałszowany / niebezpieczny,
  nadużycia pozycji dominującej lub prowadzenia działalności kartelowej,
  stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych lub praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów


Relacje z konkurentami i konsumentami

 • spory z konkurentami:
  w zakresie naruszenia praw z znaków towarowych lub innych praw na dobrach niematerialnych
  w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji
  w zakresie nieuprawnionego naśladownictwa produktów,
  w zakresie kodeksów branżowych

 • spory z konsumentami
  zarządzanie reklamacjami konsumenckimi i roszczeniami odszkodowawczymi
  prowadzenie postępowań w przedmiocie odpowiedzialności za produkt niebezpieczny
  ochrona dóbr osobistych

 • zarządzenie sytuacjami kryzysowymi


Legislacja

 • reprezentowanie organizacji branżowych w procesie legislacyjnym

 • monitoring legislacyjny

 • tworzenie raportów oraz propozycji legislacyjnych

Przykładowe projekty

bottom of page