top of page

Kosmetyki

Wiedza. Jakość. Zaangażowanie.

Podmiotom działającym na rynku kosmetycznym pomagamy w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów na każdym etapie działalności, od regulacji dotyczących wytwarzania, dystrybucji, prezentacji i reklamy, do relacji z organami nadzoru, konkurentami i konsumentami.

Jak możemy Ci pomóc?

Właściwa kwalifikacja prawna

 • produkty z pogranicza (borderline products)

 • kosmetyk vs lek / wyrób medyczny

 • marki parasolowe (umbrella branding)


Etykietowanie i prezentacja

 • zgodność oznakowania z przepisami prawa

 • ryzyko wprowadzenia konsumenta w błąd

 • deklaracje marketingowe

 • oświadczenia o produktach kosmetycznych


Marketing

 • kompleksowe wsparcie prawne w prowadzeniu kampanii reklamowych

 • ocena prawna materiałów marketingowych

 • opracowywanie projektów umów z usługodawcami, wsparcie w negocjacjach

 • doradztwo w zakresie umbrella branding

 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych


Dystrybucja

 • odpowiedzialność producenta, importera, dystrybutora

 • przygotowanie i negocjacja umów dystrybucyjnych, agencyjnych, licencyjnych i innych umów handlowych

 • doradztwo w zakresie polityki cenowej, rabatowej i programów lojalnościowych

Relacje z organami kontroli i nadzoru

 • reprezentowanie w postępowaniach przed Inspekcją Sanitarną, UOKIK  i innymi organami w urzędowych postępowaniach dotyczących:
  prawidłowości etykietowania oraz przekazu marketingowego,
  wycofania produktu z rynku i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny,
  nadużycia pozycji dominującej lub prowadzenia działalności kartelowej,
  stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych lub praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Relacje z konkurentami i konsumentami

 • spory z konkurentami:
  w zakresie naruszenia praw z znaków towarowych lub innych praw na dobrach niematerialnych
  w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji
  w zakresie nieuprawnionego naśladownictwa produktów,
  w zakresie kodeksów branżowych

 • spory z konsumentami
  zarządzanie reklamacjami konsumenckimi i roszczeniami odszkodowawczymi
  prowadzenie postępowań w przedmiocie odpowiedzialności za produkt niebezpieczny
  ochrona dóbr osobistych

 • zarządzenie sytuacjami kryzysowymi


Legislacja

 • reprezentowanie organizacji branżowych w procesie legislacyjnym

 • monitoring legislacyjny

 • tworzenie raportów oraz propozycji legislacyjnych

Przykładowe projekty

bottom of page