top of page

Reklama i marketing

Wiedza. Jakość. Zaangażowanie.

Pokaż się z dobrej strony! Od lat  wspieramy Klientów przy przygotowaniu i publikacji reklam w każdej formie: audiowizualnych, wizualnych oraz dźwiękowych. Zajmujemy się reklamą wszelkich produktów i usług, ze szczególnym uwzględnieniem produktów sensytywnych.

Jak możemy Ci pomóc?

  • Oceniamy materiały reklamowe, markując ryzyko i wypracowując rozwiązania, które uwzględniają biznesowe potrzeby Klientów przy jednoczesnym zachowaniu ich zgodności z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami etyki. 

  • Pomagamy przy projektach związanych zarówno z tradycyjnymi mediami jak również z e-mediami, w tym w ramach współpracy z influencerami.

  • Doradzamy także przy różnego rodzaju akcjach promocyjnych, konkursach, sprzedaży premiowej, weryfikując ich dopuszczalność oraz tworząc regulaminy oraz wytyczne.

Przykładowe projekty

bottom of page