top of page

Spory i sytuacje kryzysowe

Wiedza. Jakość. Zaangażowanie.

Doradzamy w przypadku sporów oraz w sytuacjach kryzysowych, oferując zrozumienie kontekstu PR-owego, szybkie reagowanie i biegłość w procedurach cywilnych, karnych i administracyjnych.

Jak możemy Ci pomóc?

Wsparcie merytoryczne i reprezentacja prawna:

 • postępowania sądowe w sprawach gospodarczych

 • postępowania administracyjne przed organami nadzoru

 • postępowania sądowo-administracyjne przed WSA i NSA

 • postępowania sądowe z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji, dotyczące ochrony praw własności intelektualnej, odpowiedzialności za produkt

 • postępowania grupowe (pozwy zbiorowe).


Kompleksowe doradztwo w zakresie sytuacji kryzysowych:

 • reprezentowanie firmy w relacjach z konsumentami lub pacjentami

 • zarządzanie roszczeniami osób fizycznych w związku z wadami produktu

 • wsparcie prawne przy wycofywaniu produktu z obrotu

 • reprezentowanie firmy w relacjach z organami nadzoru

 • reprezentowanie firmy w relacjach z kontrahentami i ubezpieczycielami

 • wsparcie w postępowaniach karnych (jako pełnomocnicy spółki lub obrońcy osób z kadry kierowniczej) w związku z zarzutami nieetycznego i niezgodnego z prawem działania

Przykładowe projekty

bottom of page