top of page

Uzdrowiska

Image by Luca Bravo

Wiedza. Jakość. Zaangażowanie.

Świadczymy kompleksowe, specjalistyczne doradztwo prawne dla gmin uzdrowiskowych.

Jak możemy Ci pomóc?

 

Gminy uzdrowiskowe

 • Nadawanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.

 • Potwierdzanie właściwości leczniczych surowców naturalnych.

 • Zasady potwierdzania właściwości leczniczych klimatu.

 • Pobór opłaty klimatycznej od osób w szpitalach uzdrowiskowych.

 • Lokalizacja oraz funkcjonowanie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.

 • Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

 • Ograniczenia dotyczące inwestycji na terenach uzdrowiskowych: zakłady przemysłowe, obiekty handlowe, parkingi, stacje telefonii komórkowej, roboty melioracyjne, wyrąb drzew.

 • Pozyskiwanie surowców mineralnych inne niż naturalne surowce lecznicze.

Gmina uzdrowiskowa w systemie ochrony środowiska

 • Ocena jakości powietrza.

 • Normy dotyczące hałasu.

 • Opłaty miejscowe.

 • Opłaty uzdrowiskowe.

 • Opłaty za eksploatację źródeł wód podziemnych i leczniczych.

 • Koncesje na wydobycie wód zaliczanych do kopalin.

 • Kwalifikacja ścieków odprowadzanych przez placówki uzdrowiskowe.

 • Infrastruktura techniczna w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, transportu zbiorowego, prowadzenia gospodarki odpadami.

bottom of page