Apteki

Image by Volodymyr Hryshchenko

Wiedza. Jakość. Zaangażowanie.

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne dla podmiotów prowadzących placówki apteczne lub działających na rynku aptecznym.

Jak możemy Ci pomóc?

 

Prowadzenie działalności aptecznej

 • Doradztwo w zakresie uzyskania, zmiany lub cofnięcia zezwolenia.

 • Doradztwo strategiczne w zakresie ograniczeń własnościowych lub ilościowych na rynku aptecznym.

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia apteki internetowej.

 • Doradztwo w zakresie zakazu reklamy aptek.

 • Doradztwo w zakresie ZSMOPL oraz NMVO.

 • Wsparcie prawne w zakresie sprzedaży wysyłkowej i dobrej praktyki dystrybucji produktów leczniczych.

 • Opracowywanie projektów umów.

 • Bieżąca obsługa prawna (kwestie korporacyjne, pracownicze).

Relacje z organami administracji i spory sądowe

 • Reprezentacja w postępowaniach przed MZ, Inspekcją Farmaceutyczną, Inspekcją Sanitarną lub innymi organami w sprawach dotyczących m.in.:

  • uzyskiwania lub utrzymywania ważności pozwoleń lub zezwoleń,

  • prowadzonych aktywności komunikacyjnych (zakaz reklamy aptek).

 • Reprezentacja interesariuszy w rozmowach z decydentami.

Legislacja

 • Reprezentowanie organizacji branżowych w procesie legislacyjnym.

 • Monitoring legislacyjny.

 • Tworzenie raportów oraz propozycji stanowisk.