top of page

Apteki

Image by Volodymyr Hryshchenko

Wiedza. Jakość. Zaangażowanie.

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne dla podmiotów prowadzących placówki apteczne lub działających na rynku aptecznym.

Jak możemy Ci pomóc?

 

Prowadzenie działalności aptecznej

 • Doradztwo w zakresie uzyskania, zmiany lub cofnięcia zezwolenia.

 • Doradztwo strategiczne w zakresie ograniczeń własnościowych lub ilościowych na rynku aptecznym.

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia apteki internetowej.

 • Doradztwo w zakresie zakazu reklamy aptek.

 • Doradztwo w zakresie ZSMOPL oraz NMVO.

 • Wsparcie prawne w zakresie sprzedaży wysyłkowej i dobrej praktyki dystrybucji produktów leczniczych.

 • Opracowywanie projektów umów.

 • Bieżąca obsługa prawna (kwestie korporacyjne, pracownicze).

Relacje z organami administracji i spory sądowe

 • Reprezentacja w postępowaniach przed MZ, Inspekcją Farmaceutyczną, Inspekcją Sanitarną lub innymi organami w sprawach dotyczących m.in.:

  • uzyskiwania lub utrzymywania ważności pozwoleń lub zezwoleń,

  • prowadzonych aktywności komunikacyjnych (zakaz reklamy aptek).

 • Reprezentacja interesariuszy w rozmowach z decydentami.

Legislacja

 • Reprezentowanie organizacji branżowych w procesie legislacyjnym.

 • Monitoring legislacyjny.

 • Tworzenie raportów oraz propozycji stanowisk.

bottom of page