top of page

Compliance

równoważenie skał

Wiedza. Jakość. Zaangażowanie.

Reprezentowaliśmy Klientów w wielu złożonych, często precedensowych sprawach lub sytuacjach kryzysowych, a także w postępowaniach karnych i w postępowaniach wewnętrznych w zw. ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. Dzięki temu mamy wiedzę na temat najbardziej sensytywnych obszarów działania firmy, która pomaga nam efektywne doradzać w obszarze compliance.

 Jak możemy Ci pomóc?

 • Audyty identyfikujące ryzyka dla firmy i jej pracowników.

 • Wsparcie w postępowaniach wewnętrznych dotyczących oceny zgodności funkcjonowania firmy z postanowieniami polskiego prawa, FCPA lub UK Bribery Act.

 • Przygotowanie standardowych procedur operacyjnych i dokumentacji wykonawczej z zakresu:

  • codziennych zachowań personelu firmy (aktywności marketingowe i wizerunkowe, udział w przetargach, relacje z osobami pełniącymi funkcje publiczne, zarządzanie roszczeniami i reklamacjami),

  • kontroli i przeszukań (dawn-raids),

  • wstrzymywania w obrocie i wycofywania z obrotu produktów.

 • Praktyczne warsztaty i szkolenia dla kadry kierowniczej i menedżerskiej dotyczące:

  • prawa karnego, w tym relacji z organami ścigania,

  • bezpieczeństwa zachowań pracowników,

  • urzędowych kontroli.

bottom of page