top of page

Sytuacje kryzysowe

Image by Kelly Sikkema

Wiedza. Jakość. Zaangażowanie.

Doradzamy w przypadku sporów oraz w sytuacjach kryzysowych, oferując zrozumienie kontekstu PR-owego, szybkie reagowanie i biegłość w procedurach cywilnych, karnych i administracyjnych.

Jak możemy Ci pomóc?

 

Wsparcie merytoryczne i reprezentacja prawna:

 • Postępowania sądowe w sprawach gospodarczych.

 • Postępowania administracyjne przed organami nadzoru.

 • Postępowania sądowo-administracyjne przed WSA i NSA.

 • Postępowania sądowe z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji, dotyczące ochrony praw własności intelektualnej, odpowiedzialności za produkt.

 • Postępowania grupowe (pozwy zbiorowe).

Kompleksowe doradztwo w zakresie sytuacji kryzysowych:

 • Reprezentowanie firmy w relacjach z konsumentami lub pacjentami.

 • Zarządzanie roszczeniami osób fizycznych w związku z wadami produktu.

 • Wsparcie prawne przy wycofywaniu produktu z obrotu.

 • Reprezentowanie firmy w relacjach z organami nadzoru.

 • Reprezentowanie firmy w relacjach z kontrahentami i ubezpieczycielami.

 • Wsparcie w postępowaniach karnych (jako pełnomocnicy spółki lub obrońcy osób z kadry kierowniczej) w związku z zarzutami nieetycznego i niezgodnego z prawem działania.

bottom of page