top of page

Przetargi

Image by Scott Graham

Wiedza. Jakość. Zaangażowanie.

Świadczymy kompleksowe doradztwo w zakresie zamówień publicznych  tak dla Wykonawców, jak  i Zamawiających w szczególności w obszarze zamówień z sektora ochrony zdrowia.

 Jak możemy Ci pomóc?

  • Ocena dokumentacji przetargowej.

  • Reprezentowanie w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

  • Przygotowywanie opinii, analiz oraz raportów regulacyjnych.

  • Opinie prawne w zakresie interpretacji znaczenia i skutków postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń, itp.

  • Szkolenia z PZP, w tym dot. komunikacji przetargowej.

  • Przygotowywanie wewnętrznych procedur przetargowych.

bottom of page