top of page

Spory i postępowania sądowe

Image by Kelly Sikkema

Wiedza. Jakość. Zaangażowanie.

Doradzamy w przypadku sporów, oferując szybkie reagowanie i biegłość w procedurach cywilnych, karnych i administracyjnych.

Jak możemy Ci pomóc?

 

Wsparcie merytoryczne i reprezentacja prawna:

  • Postępowania sądowe w sprawach gospodarczych.

  • Postępowania administracyjne przed organami nadzoru.

  • Postępowania sądowo-administracyjne przed WSA i NSA.

  • Postępowania sądowe z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji, dotyczące ochrony praw własności intelektualnej, odpowiedzialności za produkt.

  • Postępowania grupowe (pozwy zbiorowe).

  • Wsparcie w postępowaniach karnych (jako pełnomocnicy spółki lub obrońcy osób z kadry kierowniczej) w związku z zarzutami nieetycznego i niezgodnego z prawem działania.

bottom of page