top of page

Ochrona środowiska

Wiatraki

Wiedza. Jakość. Zaangażowanie.

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne związane z ochroną środowiska,  zarówno na poziomie wsparcia regulacyjnego, jak i reprezentowana w postępowaniach administracyjnych i sporach sądowych.
Legitymujemy się szczególnie szerokim doświadczeniem z zakresu gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej.

 Jak możemy Ci pomóc?

  • Kompleksowe doradztwo prawne związane z ochroną środowiska,  

  • Wsparcie regulacyjne w obszarze gospodarki odpadami.

  • Wsparcie regulacyjne w obszarze gospodarki wodno-ściekowej.

  • Reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sporach sądowych.

bottom of page